Nhìn mấy tấm ảnh này nhớ lại hội bạn học ngày trưa trên hà nội quá, giờ đứa nào cũng có gia đình riêng rồi, mỗi người mõi nơi, mong đc 1 lần gặp mặt đông đủ quá