Góc ảnh GF9 mà sao toàn được chụp bằng EM1 vậy bác :D