Cám ơn anh Trí và chúc cho box LF ngày càng phát triển. Sau hơn 10 năm dùng SLR thì bây giờ em nghiên cứu qua Medium Format, hy vọng với topic này thời gian nữa em sẽ sắm 1 con LF (theo chân anh...