mình thích ý này của bạn, nếu không có bạn bè thì buồn lắm :10: