Có cả ảnh chụp từ Pen F và EM1, lens khủng 40-150 2.8. :)