Nhờ apham mà em mới biết bác tritan và thread này...Cám ơn apham nhé!
Còn bác tritan thì sắp có học trò mới rồi...
Kính bác một ly!:cheers: