E thấy đây quả là tin vui cho cộng đồng NA tại VN khi có được những thông tin quý báu này. Cảm ơn anh Trí Trần đã chia sẻ cùng với anh em, hy vọng 1 ngày gần đây em được theo các anh ợ..