Bác chế 1 miếng mica cỡ cái card visit. Buộc vào bên cạnh của flash. Khi bounce trần thì bác xoay dọc flash lại để miếng mica phản đến chủ thể. Lúc xoay dọc máy thì bẻ flash theo.