Nhìn chung ảnh của chủ thớt rất đẹp. Em cũng mong có ngày chụp được như bác ấy.
Em thì em nghĩ hơi khác chút ạ, quan trọng là bác ấy đã có góp ý đúng (dù khắt khe), vì có khắt khe như vậy...