Chep, em có cả 2 đây :D. Nhưng nếu phải bán 1 thì chắc em sẽ bán 135 ais bác ạ :D, vì 135L trên canon hơn 135 ais nhiều nhiều thứ lắm :D