Em xin có chút ý kiến :

Vnphoto nhà mình có tính năng search tích hợp của vbulletin, tính năng này thì em đánh giá khá chán, gần như vô dụng, các từ khóa đơn giản thì còn...