Theo tôi Vnphoto phát triển hơn nữa, điều thứ nhất cần làm là trong khu vực mua bán nên nới lỏng hơn quy định về post bài ở chổ, số lượng bài viết phải đủ 50 bài mới được đăng trong khu vực mua bán,...