Em đang muốn có một box về giải quyết các sự cố liên quan đến máy ảnh, ống kính, hoặc một topic tổng hợp kinh nghiệm lại cũng được :D, cái này xuất phát từ nhu cầu thực tại của em khi body đang gặp...