Định sắm 60 mà nó lên giá nên thôi đợi 80 ra rồi tính, nhưng mà nhìn ảnh của bác thấy lòng khó chịu quá hihihi