Ôi cái màu xanh, ôi cái độ nét, ngất ngây quá bác ơi