màu bác chỉnh rực quá nhìn bết cả màu, e nghĩ để nguyên cho mọi người xem và đánh giá màu của lén luôn ạ