CÓ bác nào tư vấn giúp em phát nên lấy 602.4 hay 35f2 - 35f1.4 để chụp chân dung nhỉ =.= Hay em đẩy cả bộ kit 18 -55 + 27 để lấy 35 nhỉ =.=