ống này chụp chân dung tốt không nhỉ. mình có 18-55 mà chụp chân dung thấy chưa đã. mà 52 thì đắt quá