@SanHoBien: mình hiện chỉ có 1 len 18f2 và 1 con tele MF 80-200F4.5, dự tính tìm thêm 1 con 35f1.4/2 hay 60 gì đó để chụp chân dung mẫu nhà. Bác cho mình biết 60 chụp có ok không? Tks Bác