bác robust-vt cho em xin vài cảm nhận e xf 60 trên XA2 ạ, bác demo mấy tấm lun đi bác :D