Vẫn chờ anh M42 viết tiếp về ống Normal của Nikon ạ, lâu quá rồi!!!