Em mới biết vnphoto . có vẻ như thời gian dành cho vnphoto đang càng ngày càng tăng.