Mình dùng body DX D7200 nhưng nhất định sẽ mua em này về chụp ảnh đường phố.