e thấy lens sony SEL 35mm f1.8 cũng đc bác ajh, ko thì 50mm f1.8 :D cũng muốn mua 1 cái