Cái này đơn giản là front/back focus thôi. Bác vào menu phần AF fine tuning chỉnh lại cho phù hợp với lens của bác là sẻ hết ngay thôi.