Có nhiều nơi ở Saigon em có thể liên hệ để làm nghĩa là nơi anh chỉ chi là một trong số đó và tùy em chọn dựa theo ở đâu em tin tưởng. Nếu em thấy ok, em liên hệ anh Quang maycatang ở đây em có thể...