Rất đẹp Bác ạ , Em nghĩ bác kiểm soát phần cổ mẫu chút nũa thì tuyệt vời