Tiếp đi bác chủ, hình phê quá ! Mà tiêu đề topic cũng hay nữa ^^ T4S