hình pts đẹp - zưng mờ Bộ nì nhìn hơi bị 2 xăng cùng là loại pha nhớt nhể.. hị hị...cứ thấy ghê ghê..thế lào á.