http://i480.photobucket.com/albums/rr162/nth66592/nth66593/ThienSon-SuoiNga099.jpg
BÁC CAIBONG! #2 là ảnh panorama phải không???như thế thì còn gì gọi là nguyên bản nữa