Mình xin góp 1 tấm chụp từ 2005 bằng Canon PowerShot A95.
http://farm3.staticflickr.com/2405/2466263441_fb8b8e0017.jpg
IMG_1315 by virgo1980, on Flickr