Oiis giời ơi, trên tay em ý là cái ống CZ kìa.....ước gì... :((