Các bác post ảnh buổi off 20-7 sớm quá, ảnh mình chụp toàn trùng với các bác nên chả dám đưa lên.

Có cái ảnh nì các bác đừng đâm nhé, tội nghiệp .... hì hì
...