Apham lập danh sách anh em có khả năng tham dự nha. Ưu tiên cho các thành viên đã từng tham gia CB.
Đến tháng 6 khi đóng tiền thì anh em mới xuống tay vì sau khi đóng phí xong sẽ không được hoàn trả...