Tìm kiếm:

Type: Posts; User: tamtung

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.00 giây.

  1. Apham lập danh sách anh em có khả năng tham dự...

    Apham lập danh sách anh em có khả năng tham dự nha. Ưu tiên cho các thành viên đã từng tham gia CB.
    Đến tháng 6 khi đóng tiền thì anh em mới xuống tay vì sau khi đóng phí xong sẽ không được hoàn trả...
  2. em có thể tham gia được không anh Dương, em chưa...

    em có thể tham gia được không anh Dương, em chưa tham CB lần nào. mong nhận ý kiến của anh. Thanks.
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2