Em muốn học nhiếp ảnh, mà chưa có tí kiến thức cơ bản nào hết, thì em học ở đâu? học từ đâu? và mua máy dòng nào? giá bao nhiêu?
Mong mọi người chia sẻ!
Thanks!