Với người mới học nhiếp ảnh thì mình nghĩ với con Canon 550D và lens kit là cái chuẩn nhất với người begin :D .

Kiến thức cơ bản thì có thời gian thì bác có thể đến các nơi dạy mà các bác nói ở...