Theo em.điều quan trọng là bác phải đam mê nữa...
Bác cứ từ từ đọc hếttrên trang vnphoto này đã.