Bác nì chụp con bác = đt di động à? Onelingt đi đâu cũng gặp pác hết vậy (changtraitaydo của CTO nè)