Đã từng được tét con này, đúng là tiền nào của nấy T__T. Xài xong ghiền luôn