Ảnh rất đẹp bạn ạ. Chuyên nghiệp rùi còn tay ngang gì nữa.