em cũng mê ảnh qua chụp trẻ con, mới cầm máy, có tấm ảnh gửi cho vui
http://farm8.staticflickr.com/7118/7730391568_29709b30e7_n.jpg