Em có 1 đề nghị nhỏ : Các bác bố trí sao ngày nào cũng có 1 món để đấu giá.....vừa vui vừa bổ....hiện tại đang trống mấy ngày....có ngày sắp tới 25/8 thì phải lại có 2 món.....
Xin chân thành cám ơn.