Cám ơn bác 11002 đã có bài chia sẽ rất hay. Nhưng ngoặc nỗi là giờ đó em chỉ sử dụng được điện thoại, thế mới khổ.