Em góp ý là sau khi món hàng đã đến tay người nhận, tiền bạc trả xong thì mình nên close và xóa topic cho nó nhẹ nhàng, khỏi rối mắt trong diễn đàn.