Tìm kiếm:

Type: Posts; User: BlackLegSanji

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Chú ý: Mình nghĩ cách đơn giản nhất là áp dụng một mức %...

    Mình nghĩ cách đơn giản nhất là áp dụng một mức % cố định như 3%, sau đó chặn dưới (tối thiểu 50k) và chặn trên (tối đa 1tr).
  2. Chú ý: Người xem có được quyền tranh luận về giá trong...

    Người xem có được quyền tranh luận về giá trong trường hợp người đó cho rằng mức giá khởi điểm đưa ra không hợp lý hay không? :D
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2