bác dangtuan90 có ý tưởng hay đấy. Em cũng thích vào Đà nẵng du lịch kết hợp chụp ảnh, nhưng mà dự định của em có lẽ trễ hơn một chút. Em thích đi kết hợp với 1-2 cặp khác cho vui và có thể giúp đỡ...