màu đẹp lắm bác ạ, cho ra phong cảnh diễn chắc đẹp hơn nữa:20: