Thay đc nhưng cũng ko thay đc. Độ đa dụng thì hơn nhưng trong các tình huống đặc thù thì ko ngon bằng.