nếu sony làm lens 16-50/2.8 ngàm E như bên ngàm A thì quá tuyệt, đi du lịch sử dụng rất thuận tiện. Còn trường hợp của bác chủ theo mình thì sắm thêm SY 12 và mang theo Sig 30 là đủ cho du lịch...